C4D OC电商产品建模渲染视频教程 3C数码渲染案例 Oc中文高级教程

  课程名称:C4D Octane高级电商产品渲染训练课 所用软件:C4D/Octane 课程大小:70G(含课程素材,工程文件和赠送课程) 语言字幕:中文,不带字幕 分辨率:高清 &nbs···

120
月费会员价: 0
年费会员价: 0
永久会员价: 0
 付费内容

你只有购买支付后才能查看该内容!

01.jpg

 

课程名称:C4D Octane高级电商产品渲染训练课

所用软件:C4D/Octane

课程大小:70G(含课程素材,工程文件和赠送课程)

语言字幕:中文,不带字幕

分辨率:高清

 

 

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg

09.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

12.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

 

评分